اخبار

...
اطلاعیه مشترک کمیسیون های تخصصی کنترل و بهینه سازی و آنالیز عددی

اسامی کاندیدا های کمیسیون آنالیز عددی و کمیسیون کنترل و بهینه سازی در انجمن ریاضی ایران

Friday 04 Esfand 1402 22:31

...
نامه رئيس هیات امنای دبیرخانه دایمی کنترل و بهینه سازی

«کمیسیون کنترل و بهینه سازی »بنا دارد تا با مشارکت شما عزیزان نماینده ای را در شورای اجرایی انجمن داشته باشد.

Thursday 26 Bahman 1402 13:23

...
اطلاعیه کمیسون آنالیز عددی در مورد انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران

همانگونه که استحضار دارید انتخابات انجمن ریاضی ایران در آینده نزدیک برگزار خواهد گردید.

Thursday 26 Bahman 1402 13:15

مشاهده همه

سمینار ها

...
نخستین سمینارکنترل و بیهنه سازی

نخستین سمینارکنترل و بهینه سازی در روز های ۱۹ و ۲۰ مهرماه ۹۶ در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

...
دومین سمینارملی کنترل و بهینه سازی

دومین سمینارملی کنترل و بهینه سازی ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

...
سومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

سومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی، ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

مشاهده همه

مجلات مرتبط

مشاهده همه

دستاورد های پژوهشی ویژه

مشاهده همه